Je kijkt naar je plafond en ziet ineens bruine kringen verschijnen. Kringen welke er eerder nog niet waren. Een lekkage in je woning is natuurlijk altijd erg vervelend. Het kan onnodig dure kosten met zich mee brengen om het lek op te lossen. Allereerst moet het lek worden gevonden. Dit kan soms nog wel een klusje zijn. Bij een lekkage aan een waterleiding of aan de cv-leiding is het mogelijk dat de kosten nog mee vallen. Maar doordat deze leidingen vaak goed zitten weggewerkt kan het nog wel een hele klus zijn om de lekkageplek te vinden. Hierdoor kan het een zoektocht worden naar waar het lek precies zit. Vaak is het aan de hand van de problemen welke je hebt te diagnosticeren waar het lek zich precies bevindt. Lekdetectie is een oplossing om zo snel mogelijk het lek op te sporen en de problemen te verhelpen.

Kosten besparen door lekdetectie

Het laten uitvoeren van een lekdetectie kan kostenbesparend zijn. Wanneer het lek gedetecteerd is zal er een plan worden gemaakt om er voor te zorgen dat bij de reparatie van het lek zo min mogelijk schade wordt gemaakt. Dit hoort ook altijd het uiteindelijke doel van de lekdetectie te zijn. Het laten uitvoeren van een lekdetectie moet er voor zorgen dat verdere schade zo veel mogelijk beperkt wordt en verantwoord wordt omgegaan met het repareren. Bij een lekdetectie is het vaak ook mogelijk om te kijken naar wat de verzekering precies voor u doet. Bent u hier zelf niet altijd kundig mee? Dan kan de lekdetectie specialist ook altijd voor u mee kijken en u helpen bij vragen van uw verzekeraar.

Lekdetectie zonder verdere schade

Door de jaren heen zijn verschillende technieken en tactieken ontwikkeld om de schade van het hakken en breken zo veel mogelijk te beperken. Hierdoor kan de specialist welke de lekkage wil detecteren het lek vinden zonder onnodige verdere schade aan te richten. Door middel van een infrarood warmtecamera kunnen de lekken gedetecteerd worden. Hiervoor was het opsporen van een lek alleen mogelijk door te hakken en te breken. Door de infrarood warmtecamera kan het lek ook veel sneller gedetecteerd worden en hoeft niet eerst het hele huis worden doorzocht voor het lek. In voorgaande jaren, toen er nog geen infrarood warmtecamera was, werd dit wel gedaan. Ervaring van de monteur moet ook worden meegenomen in het snelle opsporen van de lekkage. De specialist is verantwoordelijk voor de bediening van de detectiemiddelen. Ook moet hij een plan opstellen om de schade zo vakkundig mogelijk te herstellen.

Bron: https://www.bouwbedrijf-zuidholland.nl/