Wanneer je een vloerverwarming wilt hebben, moet je, voordat je de cementvloer legt, met bepaalde zaken rekening houden. De meeste bouwmaterialen, dus ook een cementdekvloer zal uitzetten als het warm wordt. Je moet bij het verharden van de cementvloer rekening houden dat in eerste instantie er een zekere krimp zal ontstaan. Wanneer het de eerste keer wordt dat je de vloerverwarming gaat laten branden, zal je dat langzaam moeten doen, omdat er anders onherstelbare schade kan ontstaan.

Krimpscheuren
Om krimpscheuren in een dekvloer voor vloerverwarming zoveel mogelijk te beperken, moeten er vooraf maatregelen worden genomen. Er wordt daarvoor wapeningsvezel boven het wapeningsnet op de vloerverwarming gemaakt. Het wapeningsnet moet worden vastgemaakt of op de juiste hoogte gesteld.

Het opstoken van de vloerverwarming
Een cementdekvloer met verwarming is extra gevoelig voor scheuren. Deze kunnen ontstaan door het uitzetten van de leidingen wanneer ze worden verwarmd. Daarom moet een cementdekvloer voor de eerste maal zeer geleidelijk worden verwarmd. Het moet met een bepaalde regelmaat plaatsvinden. Er moet voor gezorgd worden dat de temperatuur van het water in de leidingen niet hoger wordt dan 40 graden Celsius. Wanneer je de temperatuur hoger maakt, zal de kans op scheuren en de onthechting aanzienlijk toenemen. Voordat je met het stoken begint, is het belangrijk dat de cementvloer helemaal uitgehard is. Dat wil zeggen dat je de eerste 28 dagen de vloer gewoon moet laten drogen voordat je hem gaat verwarmen. Dat moet je dan trapsgewijs doen. Ook de afkoelfase is hierbij is belangrijk. De meeste kans op scheuren zullen tijdens de afkoelfase ontstaan.

Het opstookprotocol
Je moet om te beginnen de verwarming 5 graden Celsius hoger zetten dan de omgevingstemperatuur. De temperatuur van het water mag maximaal 40 graden Celsius zijn. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie. Vervolgens moet je de temperatuur iedere 24 uur met 5 graden verhogen. Daar moet je net zo lang mee doorgaan tot je de 40 graden bereikt hebt. Je moet de maximale temperatuur van 40 graden minimaal 24 uur stabiel houden. Daarna moet je de temperatuur iedere 24 uur met 5 graden verminderen. Dit moet je dan weer doen totdat je de starttemperatuur bereikt hebt. Zorg ervoor dat je het opstook- en afkoelprotocol goed in de gaten houdt. Dat kun je doen door op de vloer een thermometer te plaatsen. Zodra de cementvloer een temperatuur bereikt heeft van 30 graden Celsius moet hij niet verder verhoogd worden, maar moet de afkoelcyclus in gang worden gezet.
Om scheuren te voorkomen is het van groot belang dat je je aan de voorgeschreven regels houdt. Doe je dat niet dan kun je daar later spijt van krijgen. Er kunnen scheuren ontstaan die je zeker voorkomen.

Bron: in2klussen.nl