Er kan bij een bouwproject een werkomschrijving worden gemaakt, of een bestektekst. Een werkomschrijving bevat alleen de noodzakelijke beschrijvingen van wat er moet gebeuren. Een bestektekst vermeldt ook alle details. Zo kan er bijvoorbeeld geen misverstand ontstaan over het feit dat er niet alleen een kozijn moet worden geplaatst, maar dat deze bijvoorbeeld ook van hout moet zijn: van het soort Hemlock en bij de voor- en achtergevel moet worden geplaatst. Duidelijke instructies. De bestekteksten zijn terug te vinden op de website voor bouwend Nederland: Architectenpunt.nl

Besparing op aannemerkosten

Hoe het gebouw eruit moet zien, hoe het gebouwd moet worden met alle werkzaamheden, alle noodzakelijke technische onderdelen van het bouwproject en de juridische aspecten komen bij een bestektekst aan de orde. Hierdoor is het duidelijker voor een aannemer wat er verwacht wordt en weet de opdrachtgever ook zeker dat aannemers op een goede manier met elkaar vergeleken kunnen worden.

Voor- en nadelen van bestektekst

Bij het schrijven van een bestek wordt vaak gebruik gemaakt van de standaard systematiek voor bestekteksten zoals van Stichting Standaardbestek Utiliteitsbouw (STABU). Door middel van een standaardbestek kan een juridische discussie worden voorkomen, het verkort de tijd waarin het bestek kan worden gemaakt en de bestektekst is daardoor voor iedereen begrijpelijk. Een nadeel is natuurlijk wel dat er fouten kunnen ontstaan als dingen verkeerd worden overgenomen en de bestektekst onvoldoende op het bouwproject aansluit. Ook is het bijkomende voordeel dat er met de systematiek een gedetailleerde prijsopgave van het toekomstige bouwwerk kan worden vastgesteld door het aannemersbedrijf.